วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผีปอบ : มิติวัฒนธรรมของคนอีสาน

                                      
เมื่อกล่าวถึงปอบหรือผีปอบผู้คนในสังคมไทยคงนึกเห็นภาพ “ผีปอบ” เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะได้พบเห็นผีปอบจากสื่อต่างๆอย่างหลากหลายโดยเฉพาะทีวี และภาพยนตร์ ผีปอบมีตัวตนสามารถวิ่งไล่จับคนมาควักตับ ไตไส้พุงออกมากินสดๆ ภาพผีปอบที่พบเห็นดังกล่าวเป็นผีปอบในจินตนาการ แต่ผีปอบในมิติวัฒนธรรมของคนอีสาน ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ผีปอบเป็นผีที่น่ากลัวยิ่งกว่า เพราะผีปอบไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่มีอิทธิฤทธิ์สามารถทำร้ายคนถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากเกจิอาจารย์ ผู้ขมังเวทย์ ที่ชาวอีสานเรียกว่าหมอธรรม หมอทรง และผู้ที่ถูกสังคมประทับตราว่าเป็น “ผีปอบ” เท่านั้นจึงจะมองเห็นตัวตนของผีปอบ..ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของชาวอีสานบางอย่างยกเลิกไปบางสามรถดำรงอยู่ได้ แม้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไปไกลแค่ไหน โดยเฉพาะปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และการป่วยเจ็บ ชาวอีสานมักมองว่าอาการป่วยเจ็บต่างๆมีปัจจัยเกิดจากการกระทำของผีต่างๆ  เช่น   ผีปอบผีบรรพบุรุษ ผีเจ้าป่าเจ้าเขา     เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ยังปรากฏให้พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมอีสาน    สาเหตุประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากสังคมอีสาน   เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  และหลากหลายวัฒนธรรม  เช่น ลาว ผู้ไท เขมร ส่วย  โซ่   ย้อ    เป็นต้น    แต่ความหลากหลายดังกล่าวผู้คนในสังคมอีสานมีจุดร่วมเดียวกันประการหนึ่ง    คือความเชื่อเรื่องผี   โดยเฉพาะผีปอบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น